Ansökan om dispens från strandskyddet

LÄS MER

Ansökan om dispens från strandskyddet

 

I de allra flesta fall söks dispens samtidigt som förhandsbesked eller bygglov. Strandskyddsdispens söks hos bygglovskontoret via blankett. I ansökan ska tydligt framgå vilka särskilda skäl som åberopas för att dispens ska beviljas.

 

Det är tillåtet att göra mindre renoveringar på hus utan strandskyddsdispens. Tillbyggnader och ändringar kan kräva dispens om det kan medföra ökad privatisering. Kontakta bygglovsavskontoret om du känner dig osäker.

 

Observera att du kan behöva bygglov för vissa av dessa åtgärder. Ta reda på var din tomtplatsen slutar, gränsen för tomtplatsen kan sammanfalla men din tomtgräns men måste inte alltid göra det. Är du osäker bör du kontakta bygglovsavdelningen.

 

Utskriven och ifylld blankett skickas till:

Kiruna kommun

Bygglovskontoret

981 85 Kiruna