Bygglov - Ansökan om bygglov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När krävs bygglov?

När du ska bygga nytt eller förändra behöver du oftast ett bygglov och ett startbesked. I vissa fall krävs inte bygglov utan endast anmälan och startbesked. Observera att arbetet inte får påbörjas innan du har fått ett startbesked.

Mer information om vilka åtgärder som kräver bygglov
Mer information om anmälningspliktiga åtgärder

Kontakta bygglovskontoret om du är osäker på om din planerade åtgärd kräver bygglov.
Obs! Om din fastighet ligger inom ett kulturhistoriskt område eller ett område av riksintresse för totalförsvaret, krävs alltid bygglov.

Komplett ansökan

I e-tjänsten finns information om vilken information och vilka handlingar som krävs för ansökan. Handläggningen kan inte påbörjas förrän ansökan är komplett, läs därför noggrant och skicka in de handlingar som efterfrågas så vinner du tid i ditt byggprojekt.

Vid ny- eller tillbyggnad ska ansökan alltid innehålla:

  • Situationsplan i skala 1:400
  • Planritningar i skala 1:100
  • Fasadritningar i skala 1:100
  • Sektionsritning i skala 1:100

Beroende på projektets storlek och komplexitet kan ytterligare handlingar krävas.

Samtliga ritningar ska innehålla:

  • Norrpil
  • Skalangivelse
  • Måttsättning
  • Fastighetsbeteckning

Kontakta bygglovskontoret om du vill lämna in din ansökan via blankett. Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Avgifter

Avgifter debiteras i enlighet med gällande taxa.
Mer information om Kiruna kommuns bygglovstaxa

Olovlig åtgärd och sanktionsavgifter

Påbörja aldrig din planerade åtgärd innan du har fått ett skriftligt startbesked. Det kan också vara olagligt att ta utrymmet eller anläggningen i bruk utan ett skriftligt slutbesked.
Kommunen är skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift av den som utför en olovlig åtgärd och okunnighet är enligt plan- och bygglagen inte ett giltigt skäl för att slippa byggsanktionsavgifter, så se till att du vet vad som gäller i ditt ärende.

Logga in med din egen e-legitimation
Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten, exempelvis Mobilt BankID. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistikmyndigheten SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Relaterad information
Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

Har du frågor?

Hör av dig om du har frågor eller funderingar:
e-post: bygglov@kiruna.se
Telefon: 0980-701 40
 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa