Bygglov - Ansökan om strandskyddsdispens

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När krävs strandskyddsdispens?

Om du vill bygga nära en sjö eller ett vattendrag kan du behöva söka dispens från strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken.

Strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen. Inom ett strandskyddsområde får inga byggnader uppföras, inte ens förråd, friggebodar eller garage. Kommunen kan i undantagsfall bevilja dispens från strandskyddet, om särskilda skäl föreligger. 

Det förekommer undantag från strandskyddet, det kan till exempel vara upphävt inom detaljplanerade områden. Kolla alltid med bygglovskontoret om du vill utföra en åtgärd men är osäker på vad som krävs.

Mer information om strandskydd    
Informationsbroschyr om strandskydd

Bifoga handlingar

Bifoga de här handlingarna med din ansökan:

  • Översiktskarta
  • Situationsplan
  • Fasadritningar
  • Koordinater
  • Skisser
  • Foto

Alla ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och tydliga.

Kontakta bygglovskontoret om du vill lämna in din ansökan via blankett. Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Tänk på!

Länsstyrelsen har möjlighet att överpröva kommunens beslut gällande strandskyddsdispens inom tre veckor från att beslutet har inkommit till myndigheten.

Har du frågor?

Hör av dig om du har frågor eller funderingar:
e-post: bygglov@kiruna.se
Telefon: 0980-701 40
 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa