Bygglov - Ansökan om rivningslov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När krävs rivningslov?

Rivningslov krävs alltid för att riva en byggnad eller del av en byggnad inom detaljplanlagt område. I områden utan detaljplan men med områdesbestämmelser, krävs rivningslov om bestämmelserna säger så.

Byggnader som inte kräver bygglov kräver oftast inte heller rivningslov utan endast rivningsanmälan. Undantaget är om kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelse har bestämt att rivningslov krävs även för dessa byggnader

Bifoga handlingar

Lämna in följande handlingar med din ansökan:

  • Situationsplan
  • Fasadritningar
  • Översiktskarta och koordinater om det handlar om en stor fastighet
  • Fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än den som söker
  • Materialinventering

Alla ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och tydliga.

Kontakta bygglovskontoret om du vill lämna in din ansökan via blankett. Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Tänk på!

Vissa byggnader eller områden kan vara av kulturhistoriskt värde, vilket kan innebära att rivningslov ej beviljas. De flesta kulturhistoriskt värdefulla byggnader är markerade i gällande detaljplan men även byggnader utanför detaljplanerade områden kan vara kulturhistoriskt värdefulla. Är du osäker är du välkommen att kontakta bygglovskontoret eller kommunantikvarien. 

Logga in med din egen e-legitimation
Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten, exempelvis Mobilt BankID. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistikmyndigheten SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Relaterad information
Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

Har du frågor?

Hör av dig om du har frågor eller funderingar:
e-post: bygglov@kiruna.se
Telefon: 0980-701 40
 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa