Bygglov - Ansökan om förhandsbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När ansöker jag om förhandsbesked?

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked.

Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område är förhandsbeskedet ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att genomföra på den plats som du har tänkt dig.

I de flesta fall gäller detta om du ska bygga ett nytt hus utanför detaljplanelagt område. Inom detaljplanelagt område kan de flesta åtgärder prövas direkt i en ansökan om bygglov.

Bifoga handlingar

Bifoga de här handlingarna med din ansökan:

  • Situationsplan eller karta. Här ska byggnadens ungefärliga placering och storlek ritas in, liksom väganslutning och placering av eventuellt avlopp. Koordinater ska anges om det rör sig om en stor fastighet.

Alla ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och tydliga.

Ansökan ska innehålla handlingar som visar vad du ska göra och att alla tekniska krav blir kontrollerade i projektet. I ett komplicerat projekt behövs det fler handlingar och då behöver du kanske också anlita en kontrollansvarig.

Bifoga gärna handlingar i pdf-format. Ange gärna vilken storlek (A4 eller A3) det är på originalritningen när du namnger filen. Se till att handlingen är i liggande format, och spara varje enskild handling i en separat fil. 

Kontakta bygglovskontoret om du är osäker på vilka handlingar du ska lämna in eller om om du vill lämna in din ansökan via blankett. Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Tänk på!

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid en kommande bygglovsprövning, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag som förhandsbeskedet vann laga kraft. 

Logga in med din egen e-legitimation
Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten, exempelvis Mobilt BankID. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistikmyndigheten SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Relaterad information
Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

Har du frågor?

Hör av dig om du har frågor eller funderingar:
e-post: bygglov@kiruna.se
Telefon: 0980-701 40
 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa