Bygglov - Anmälan, ej bygglovspliktig åtgärd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När krävs anmälan?

Alla åtgärder kräver inte bygglov. I vissa fall behövs endast en anmälan och ett startbesked.

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder:

  • Attefallshus (komplementbyggnad eller komplementbostadshus)
  • Tillbyggnad enligt attefallsreglerna
  • Inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus
  • Installation av eldstad och rökkanal
  • Rivning utanför detaljplanerat område
  • Nybyggnad av takkupor
  • Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet
  • Ändring av en byggnad som innebär att bärande konstruktion berörs

Vilka handlingar som krävs för en anmälan varierar beroende på vad anmälan gäller. Kontakta bygglovskontoret om du är osäker.

Mer information om bygglovsbefriade åtgärder

Komplett ansökan

I e-tjänsten finns information om vilken information och vilka handlingar som krävs för ansökan. Handläggningen kan inte påbörjas förrän ansökan är komplett, läs därför noggrant och skicka in de handlingar som efterfrågas så vinner du tid i ditt byggprojekt. Alla handlingar ska vara skalenliga, måttsatta och tydliga.

Kontakta bygglovskontoret om du vill lämna in din ansökan via blankett. Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Tänk på!

Om ditt hus ligger inom ett kulturhistoriskt område eller ett område som är av riksintresse för totalförsvaret, krävs alltid bygglov.
Du får inte påbörja en åtgärd som är anmälningspliktig innan du har fått ett startbesked.
Slutbesked krävs normalt från oss innan du får börja använda det du har byggt.
Kontakta gärna oss innan du genomför din anmälan för att kontrollera vad som gäller för just din fastighet.

Logga in med din egen e-legitimation
Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten, exempelvis Mobilt BankID. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistikmyndigheten SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Relaterad information
Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

Har du frågor?

Hör av dig om du har frågor eller funderingar:
e-post: bygglov@kiruna.se
Telefon: 0980-701 40
 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa