Grundskola och anpassad grundskola - In och utskrivning av elev samt byte av skola i Kiruna kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om ni flyttar till eller från Kiruna kommun och har ett eller flera barn som ska gå eller har gått i anpassad grundskola eller grundskola (förskoleklass till och med åk 9), måste ni anmäla att ni flyttat in eller ut för att barnet/barnen ska skrivas in eller ut  i våra skolor.

Observera! Vid gemensam vårdnad måste anmälan signeras av båda vårdnadshavarna.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa