Förskola och grundskola - Ansökan om specialkost

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I Kiruna kommun ska alla elever få en näringsriktig, varierad och god mat. Det är viktigt med en bra kommunikation mellan hemmet och skolan/förskola för att skapa en trygg måltid för elever med allergier eller andra specialbehov kring maten.

Vårdnadshavare kan här:

 • ansöka om specialkost i förskola och grundskola
 • anmäla förändring gällande specialkost, exempelvis vid byte av skola, eller förändrat behov av specialkost
 • anmäla tillfälligt uppehåll i specialkost, exempelvis vid sjukdom, ledighet, frånvaro på grund av studiebesök, prao eller liknande
 • avanmäla specialkost, exempelvis om besvär som krävde specialkost har försvunnit

Viktig information

Handläggare vid Måltidsverksamhet tar emot din ansökan. Du får besked om vilket beslut som fattas. Måltidsverksamhet informerar även det aktuella köket om beviljad specialkost. När en specialkostansökan blivit beviljad tar det normalt 3 vardagar innan specialkosten serveras. Om beviljad specialkost inte hämtas (äts) under en period av två veckor i följd kommer tillståndet till specialkost att upphöra. Medicinska skäl till specialkost ska styrkas med giltig handling (intyg) från behandlande läkare.

Hur denna e-tjänst fungerar

 1. Fyll i kontaktinformation och välj vilket barn som ärendet gäller.
 2. Fyll i elevuppgifter såsom vilken skola och avdelning som barnet går på och vilket läsår som ärendet gäller.
 3. Fyll i om ärendet är en nyansökan, förändring, tillfälligt uppehåll eller uppsägning. Om ärendet gäller nyansökan eller förändring så fyll i skäl till specialkost.
 4. Fyll i kompletterande information.
 5. Förhandsgranska och skicka in ärendet.
 6. Signera ärendet med e-legitimation.
 7. Följ ärendet på "Mina sidor".

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa