Förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem - Ansökan/byte/uppsägning av plats.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan ni ansöka om plats i kommunal förskola och pedagogisk omsorg eller fritidshem . Ansökan behöver lämnas in fyra månader innan platsbehov. På sidan Förskolor finns kort information om varje förskola.


De flesta grundskolor som har elever i åldrar med rätt till fritidshem har egna fritidshem på skolan. Undantagna detta är Högalidskolan och Triangelskolan som från och med hösten 2021 inte har något lågstadium.

Innan placeringen startar behöver ni skicka in era inkomstuppgifter för att barnomsorgsavgiften ska bli rätt. Har ingen inkomstuppgift inkommit debiteras platsen efter maxtaxa tills den dagen nya inkomstuppgifter har inkommit.

Ni hittar den här: Inkomstuppgifter

Önskas någon blankett - kontakta skolassistent/placeringsassistent på aktuell skola/förskola

Ni kan läsa mer om våra förskolor och fritidshem samt om pedagogisk omsorg på vår hemsida

Information om förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg i Kiruna kommun

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa