Förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem -Registrering av inkomstuppgifter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan ni skicka in era inkomstuppgifter.

Observera att dessa behöver vara inskickade innan barnets/elevens placering startar för att avgiften ska bli rätt. Har ingen inkomstuppgift inkommit debiteras platsen efter maxtaxa fram till månadsskiftet efter att nya inkomstuppgifter har inkommit.

Vid delad vårdnad betalar varje hushåll efter sina inkomstuppgifter. Maxtaxa utgår till den vårdnadshavare som inte skickat in sina uppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa