Trafik och resor - Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Parkeringstillstånd kan beviljas till förare eller passagerare.  För att vara berättigad till parkeringstillstånd måste rörelsehindret vara varaktigt (minst 6 månader) och innebära väsentlig svårighet att förflytta sig på egen hand. Rörelsehindret kan vara av medicinsk, fysisk och/eller psykisk karaktär. Ansökan ska kompletteras med aktuellt läkarutlåtande som styrker funktionsnedsättningen. Vid psykisk karaktär ska läkarintyget vara utfärdat av specialistläkare inom området.  Vid bedömning av förflyttningsförmåga förutsätts den sökande använda förflyttningshjälpmedel. Enbart svårigheter att bära tungt eller svårigheter att ta sig i och ur ett fordon är inte ett skäl för att beviljas ett parkeringstillstånd.

Tillstånd kan utfärdas till passagerare om denne förutom ovanstående kriterium har ett så omfattande tillsynsbehov att hen inte kan lämnas ensam för att invänta föraren vid målpunkten medan föraren parkerar fordonet. Tillståndet får endast användas när tillståndshavaren är passagerare i fordonet. Tillstånd som förare får endast användas av tillståndshavaren när denne själv kör fordonet. 

Normal handläggningstid är 6 veckor.

Mer information om färdtjänst, sjukbesök och parkeringstillståndsjukbesök

Kontakta trafikavdelningen om du vill lämna in din ansökan via blankett. Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa