Trafik och resor - Ansökan om dispens från lokal trafikföreskrift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avgift debiteras enligt av kommunen fastställd taxa. Utfärdad dispens ger inte rätt att stanna och parkera där det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna och parkera. Missbrukad dispens kan återkallas. Utfärdad dispens ska alltid användas i original och placeras väl synlig i fordonet samt användas tillsammans med p-skiva. 

Mer information om tillstånd och dispenser

Kontakta trafikavdelningen om du vill lämna in din ansökan via blankett. Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa