Trafik och resor - Ansökan om utplacering av blomlådor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att öka trafiksäkerheten på bostadsgator kan man få tillstånd att placera ut blomlådor på gator i Kiruna kommun. Det är de boende själva som bygger lådorna efter en ritning som kommunen tagit fram. Tillstånd för att få sätta ut blomlådor ska sökas varje år.

  1. Prata med dina närmaste grannar och dela med dig av informationen. Grannarna måste ge sitt godkännande eftersom blomlådor kan innebära visst hinder vid in- och utfart från fastigheterna.
  2. Fyll i och skicka in ansökan via denna e-tjänst. OBS! Ny ansökan ska skickas in varje år innan blomlådor kan ställas ut.
  3. Bygg lådorna själv eller tillsammans med dina grannar. Ritning finns att ladda ned.
  4. Ring bygglovskontoret när blomlådorna är klara att placeras ut.
  5. Tekniska Verken markerar var lådorna ska stå och ger dig reflexer.
  6. Placera ut lådorna. De skall hållas hela och pyntas med blommor eller gröna växter. Kontaktpersonen ansvarar för lådorna.

Mer information om tillstånd och dispenser

Kontakta trafikavdelningen om du vill lämna in din ansökan via blankett. Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa