Kommunkontakten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunkontakten är en förslagsrätt som syftar till att öka dialogen med medborgarna för att förbättra den kommunala verksamheten.

Vem kan lämna förslag?

Kommunkontakten kan användas av alla; kommunmedborgare, besökare, företag, föreningar och så vidare.

Vad kan förslaget handla om?

Inlämnade förslag kan beröra all kommunal verksamhet.

Hur lämnar jag mitt förslag?

Du kan också skicka förslaget via post eller lämna det personligen till Kiruna kommun.

-Via post skickar du ditt förslag till
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen, 981 85 Kiruna.

-Lämnas personligen på kommunledningskansliet, Kristallen, Stadshustorget 1, plan 1.

Förslaget ska vara försett med namn, adress och telefonnummer till den/de som lämnat förslaget.

Vad händer med förslaget?

Alla förslag registreras i kommunstyrelsens diarium och förslagsställaren får ett svarsbrev inom 10 arbetsdagar från det att förslaget lämnats in.

Bedömning hur förslagen ska beredas och vilken nämnd eller funktion som ska svara på ärendet sker i kommunstyrelsens arbetsutskott eller fritidsutskott.

Alla förslag får ett skriftligt svar senast fyra månader från det att förslaget bedömts.

Frågor om e-tjänsten

Kommunledningsförvaltningen
kommun@kiruna.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
dataskyddsombud@kiruna.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa