Förskola/pedagogisk omsorg -Registrering av vistelsetid/schema

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här registrerar du barnets vistelsetid.

Information om vistelsetid och barnschema 
Vistelsetid anges nedan för att barnomsorgsavgiften ska bli rätt. Schema till verksamheten behöver sedan registreras i Vklass för att personalen ska veta lämnings- och hämtningstider.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa