Orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att vuxen/äldre kan fara illa.

LÄS MER

Att anmäla
Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett en vuxen/äldre far illa.  Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att en vuxen/äldre mår dåligt bör anmäla detta till socialnämnden. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym när du gör en orosanmälan. Om du väljer att uppge ditt namn kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet. 

Då anmälan kommer att lämnas ut i sin helhet är det viktigt att tänka på hur du formulerar anmälan om du vill vara anonym. Skriv exempelvis inte att det gäller din granne, kollega eller annat som kan härledas tillbaka till dig som anmälare.

Vad händer sedan?
Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta Individ- och familjeomsorgen i Kiruna kommun.

Viktigt!

Gäller ditt ärende en akut oro som kan vara omedelbar fara för liv och hälsa så ring 112 för polis och/eller ambulans”

 

 

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
mottagning@kiruna.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
dataskyddsombud@kiruna.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa