Begäran om registerutdrag och/eller rättelse, radering eller dataportabilitet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med stöd av 15 § i dataskyddsförordningen kan du här begära ut ett registerutdrag från Kiruna kommun. Här kan du  också begära en rättelse, radering eller dataportabilitet.

Vi kommer att behandla din begäran skyndsamt, dock inom en månad. När din begäran är färdigbehandlad, kommer vi att kontakta dig.

Vi sparar din begäran i ett år, därefter förstör vi den. Kiruna kommun kommer att hantera dina personuppgifter enligt GDPR.

Enbart behörig personal kommer att få ta del av denna begäran och handlingar hänförliga till ärendet.

Vill du hellre lämna/skicka in en blankett så hittar du den under knappen rättelse eller registerutdrag.

Blanketten lämnas till: 

Kiruna kommun

Stadshustorget 1

981 30 Kiruna

Eller skickas per post till:

Kiruna kommun

Stadshuset

 981 85 Kiruna

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa