Gironet - Begär offert för fiberanslutning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med denna e-tjänst kan du göra en offertbegäran för att ansluta din fastighet till Gironet (skaffa fiberanslutning). Offertbegäran kan göras av alla parter, men beställningen måste göras av fastighetsägaren.

För att er fastighet ska kunna anslutas till fibernätet krävs ett dels en accepterad offert, dels ett signerat markupplåtelseavtal med Gironet. Markupplåtelseavtalet behövs för att kunna reglera villkoren för fiberutbyggnaden till er fastighet och säkerställa rätten för Gironet att bibehålla, förnya och åtgärda fel på den ledning som förläggs per tomt/fastighet. 

Alla ägare till fastigheten behöver skriva under markupplåtelseavtalet för att det ska bli giltigt.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa