KLF - Förslag/synpunkt/beröm

LÄS MER

Här kan du skicka in  om du har några förslag/synpunkter eller beröm till Kommunledningsförvaltningen i Kiruna kommun

Frågor om e-tjänsten

Kommunledningsförvaltningen
kommun@kiruna.se
kiruna.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
dataskyddsombud@kiruna.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa